โปรแกรม CRM, โปรแกรม POS

Plusma, We delivered you better ERP
หน้าแรก | CRM | Mobile Solution | โปรแกรมขายหน้าร้าน
เกี่ยวกับเรา
| นัดหมายสาธิต(Demo)โปรแกรม | ลูกค้าของเรา | ร่วมงานกับเรา
Follow us on

Plusma PLUSMA INFOTECH.COM
โปรแกรมตรวจรับคอนโด (Condo Inspection)
โปรแกรม CRM - Sale Force Management
โปรแกรม Sale Order บน Mobile
โปรแกรมขายสินค้าในฟู้ดคอร์ท
โปรแกรม POS
โปรแกรม POS
โปรแกรมPOS ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)
โปรแกรม POS ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Retail Business)
โปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ (Van Sale)
โปรแกรม POS คลินิกเสริมความงาม (Cosmetic Clinic)
โปรแกรมเฉพาะธุรกิจ

โปรแกรมบริหารจัดการสโมสรฟุตบอล
โปรแกรมบริหารธุรกิจรถตู้โดยสาร
ระบบจองตั๋วรถทัวร์ โปรแกรมจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
รับพิมพ์บัตร, รับพิมพ์ตั๋ว
ระบบจัดการร้านขายเครื่องสำอางค์ สถาบันเสริมความงาม คอร์สนวด สปา

โปรแกรมจองสนามฟุตบอล ระบบบริหาร จัดการสนามฟุตบอล

โปรแกรมระบบช้อปปิ้งออนไลน์, ขายสินค้าออนไลน์ (Shopping Online System)
โปรแกรมระบบขายออนไลน์ Sale Order Online บนเวปไซต์ (Web)
โปรแกรมส่ง SMS ผ่านเวบ, SMS Marketing
ระบบเรียนออนไลน์ E-learning
Ticketing System

Ticketing for Football Club
Ticketing for Fun Park
Ticketing for Festival
Ticketing for Museum
Ticketing for Transit Reservation
Ticketing Online

Booking Online
Booking Online System
Hotel and Resort
Tour and Travel
Event, Concert
Health and Spa
Customize for Booking Solution
 Info
 เกี่ยวกับเรา
 ลูกค้าของเรา
 ติดต่อ Demo โปรแกรม
 แผนที่บริษัท
หางาน หางาน ร่วมงานกับเรา
สมัครงานตำแหน่ง Web Programmer
Demo Formula, Forma ERP
Our Partners
VGENZ.COM
บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ตู้เติมเงินกะปุก
WELOVEBOOKING Co.,Ltd.
INTBIZTH

เด็กฝึกงาน.com

VROXKET CO.,LTD
 

 

Plusma Infotech on Social Network Plusma on Social Network

ABOUT USVISION

จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของผู้ก่อตั้ง และทีมงานที่ปรึกษาของบริษัท พลัสมา อินโฟร์เทค จำกัด ซึ่งได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทของคนไทยในหลากหลายธุรกิจ พบว่าบริษัทของคนไทยประสบปัญหา ในการพัฒนาระบบงานทางธุรกิจ ทั้งการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีความคล่องตัว และการประยุกต์ ใช้ซอฟแวร์ระบบงานทางธุรกิจให้มีความเหมาะสม ซึ่งปัญหามีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท แต่ส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุมาจากการมีข้อจำกัดในเรื่องของบุคลากรที่มีความสามารถ และความชำนาญในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการสมัยใหม่ ดังนั้นจึงได้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ เข้ามาจัดตั้งเป็นบริษัท พลัสมา อินโฟร์เทค จำกัดเพื่อให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทยที่มีความเป็นกลางและมีความอิสระ ในการให้บริการด้านการพัฒนาระบบงานทางธุรกิจให้กับบริษัทของคนไทย ด้วยความเป็นมืออาชีพ และความซื่อสัตย์

ทั้งนี้ บริษัท พลัสมา อินโฟร์เทค จำกัด ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบงานโดยหาเทคนิคในการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารสมัยใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับตัวไปข้างหน้า และนำเสนอแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ การบริหารทรัพยากรบุคคล และบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท พลัสมา อินโฟร์เทค จำกัด มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทีมงานได้มีมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ซึ่งจะเห็นได้จากอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในปี 2559 ซึ่งมีจำนวนกว่า 45 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางบริษัทจึงได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อตอบสนองและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคตให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0


ประวัติการก่อตั้งบริษั


นายธนัญชัย สมุหวิญญู และนายโสภณ สนหอม ได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท พลัสมา อินโฟร์เทค จำกัด ตั้งแต่ ปี 2546 โดยให้บริการวางระบบ ERP System ในองค์กร มีลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ อาทิ เช่น บริษัท กิฟฟารีน จำกัด , สำนักงาน กสทช. , กลุ่มบริษัท จัสมิน ฯ และอื่นๆ อีกกว่า 50 ราย

2553 ได้ก่อตั้ง บริษัท วีเลิฟพอส จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สำหรับพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่ ระบบจำหน่ายตั๋ว (Welovebooking) และระบบ Point of Sale (WelovePOS) โดยมี Business model แบบเก็บค่าบริการแบบ Software as a Service และให้บริการโปรแกรมเป็นระบบ Cloud System เป็นรายแรกๆ ของประเทศ

2555 บริษัท ฯ ได้ต่อยอด ระบบ Point of Sale จากเดิม คือ สำหรับร้านมินิมาร์ท (Retail) มาเป็นระบบ POS สำหรับ คลินิกความงามโดยเฉพาะ (POS for Medical Clinic on Cloud System) ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการ กว่า 30 แบรนด์ กว่า 100 สาขาทั่วประเทศ

2559 เป็นปีที่บริษัท ฯ ได้มีการขยายตัวทางด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก อาทิเช่น มีการจับมือกับบริษัทพันธมิตรและก่อตั้งบริษัทย่อย เพื่อขยาย line ของสินค้าและบริการ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ Mobile Application , Networking System , Digital Marketing ฯลฯ และบริษัท ฯ ยังได้รับการส่งเสริมจาก BOI ทางด้าน Digital Software อีกด้วย

นอกจากนั้น บริษัทได้ Implement ระบบ CMMI Level 3 ในส่วนของ Develope และ Service เพราะต้องการยกระดับการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากลอีกด้วยเพื่อรองรับการขยายงานดังกล่าว บริษัท ฯ จึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก วีเลิฟพอส จำกัด เป็นบริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้าง Platform ของตนเอง ทางด้าน Web Applicaition and Moblie Application เพื่อรองรับการทำงานของลูกค้าที่ต้องทันสมัย รวดเร็วและมีคุณภาพการบริการที่ดี

ปัจจุบันมีลูกค้าให้ความไว้วางใจใช้บริการของเราและบริษัทในเครือ ทั้งภาครัฐและเอกชน
กว่า 100 องค์กร กว่า 150 สาขาทั่วประเทศ
Plusma Infotech Co.,Ltd.
บริษัท พลัสมา อินโฟร์เทค จำกัด
เลขที่ 18 ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 39 แยก13 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพฯ 10220
TEL : 02-552-6500 FAX : 02-973-1157
MOBILE : 083-199-7617, 087-514-9191
E-mail Contact : admin@plusmainfotech.com
หรือ คุณสามารถติดต่อกับเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยผ่านแบบฟอร์ม ที่นี่ ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามระบบจองตั๋วโดยตรงได้ที่
บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Advance Web Service Public Company Limited.
12/5 ซอยรามคำแหง166 แยก4 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ติดต่อ 02-9786899 กด 1
หรือ 083-199-7617

 

Software คนไทย ความภูมิใจของเรา
ติดต่อโดยตรง
โปรแกรม POS,CRM 083-1997617
โปรแกรม Mobile App 084-355-0705

โปรแกรมระบบตั๋ว 02-9786899
หรือ 083-199-7617
โปรแกรมระบบอื่น ๆ 083-199-7617
Office : 02-552-6500
News and Activities
พลัสมาฯ ร่วมเปิดโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ
พลัสมาฯ ร่วมเปิดโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ (อ่านรายละเอียดต่อ)
ชลบุรีเอฟซี
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ทีมงานบริษัทพลัสมา อินโฟร์เทค จำกัด ได้เดินทางไปยังสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดี้ยม (อ่านรายละอียดต่อ)
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชั้นนำของเมืองไทย เปิดขายเสื้อซีซั่น 2013 วันแรก ด้วยโปรแกรม WELOVEPOS
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชั้นนำของเมืองไทย เปิดขายเสื้อซีซั่น 2013 วันแรก ด้วยโปรแกรม WELOVEPOS (อ่านรายละเอียดต่อ)
ERP for NBTC
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท พลัสมา อินโฟร์เทค จำกัด ได้ทำการอบรมการใช้งานโปรแกรม Formula ERP ให้กับ กสทช. (อ่านรายละเอียดต่อ)
      Our Reference Sites
Royal Flora 2012
asiatique-sky
เพ ลา เพลิน PLAYLAPLOEN
Underwaterworld
Footbal Ticketing System
PRAPUTT KAMLANG-EK FOOTBALL CENTRE
rattanakosin-exhibition-hall
NBTC
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Bridgestone NCR Co.,Ltd.
Bangchak Biofuel
Jasmine International Public Company Limited.
LPN
Lock Solar
HappyLand
บริษัท ฮาโก้ กรุ๊ป (1991) จำกัด (HACO GROUP (1991) CO., LTD.)
Right Man Co.,Ltd.
บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
Srithai Lock & Lock
Rottapharm (Thailand) Co., Ltd
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้างทองแม่ทองสุก MTS Gold
MTS Gold Future บริษัท เอ็มทีเอส  โกลด์  ฟิวเจอร์  จำกัด
stocktomorrow สต็อคทูมอร์โรว์
ZyXEL (Thailand) Co., Ltd.
Lamina Co.,Ltd.
K Village
Chokdee Interfood Co.,Ltd.
NAGANO Tracktor
TV THUNDER
หจก. เกรียงสิน (Kriengseen Ltd.)
 บริษัท ซันโก้ เคมีคอล แอนด์เพนท์ จำกัด (Sunco Chemicals and Paints)
Moriroku (thailand)
       More Reference Sites.....
Plusma Infotech Co.,Ltd.
อาคารเลขที่ 18 ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 39 แยก13 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพฯ 10220
Tel 02-552-6500 Mobile 0831997617 Fax 02-973-1157 admin@plusmainfotech.com
Copyright © plusmainfotech.com All rights reserved.

โปรแกรม CRM, โปรแกรม POS